Made to order

Make to order

นอกจากสินค้าที่เราขายเป็นหลักแล้ว เรายังรับผลิตสินค้างานขึ้นรูปประเภทเหล็ก กลึง, ปั๊ม, เชื่อม, ฉีดอลูมิเนียม, ฉีดซิงค์